Vi bygger blant annet:

 • Kontorbygg

 • Fjøs

 • Bruer

 • Skoler

 • Idrettshaller

 • Barnehager

 • Sykehjem

 • Bolighus

 • Leiligheter

 • Hytter

 • Garasjer

 • Kraftverk

Vi gjør også mindre jobber, som oppussing av bad, kjøkken, skifte av tak og vinduer, mindre påbygg.
Spør oss, vi kan være et godt valg når du skal bygge noe!